Reservlista

RESERVLISTA

Är någon av våra resor fullbokad har du fortfarande chansen att få en plats genom att skriva upp dig på vår reservlista.

För att skriva upp dig på vår reservlista ska du skicka ett mail oss och fylla i mailet enligt mallen nedan. Fylls inte mailet i enligt mallen hamnar du längst ner på reservlistan. Du kan skriva upp två personer utöver dig själv på reservlistan.

Skriv enligt mallen. Det som står inom parentes i ämnesraden och i mailadressen ska du själv fylla i. I själva meddelandet ska sedan framgå vilken resas reservlista du vill stå på, ditt namn, mobilnummer och mailadress. Samma uppgifter ska fyllas i för alla du skriver upp på listan (högst två personer utöver dig).

Vill du skriva upp dig på flera resors reservlista måste du skicka ett mail för varje resa.

Vid erbjudande av reservplats: Genom att tacka JA till den reservplats du blivit erbjuden blir du betalningsskyldig för den plats du ersatt. Du ha då 1 vecka på dig att betala fram tills det är en vecka kvar innan avgång då ska du ha betalat senast dagen innan resan avgår. 

Mail: alpina@mittlivsstil.se

Dela på Facebook