Covid-19

Uppdaterad 2020-03-30 20.55

(Resan till Levi är inställd sedan 2020-03-16 22:31)

Tre toppar och Riksgränsen ställs in

Tyvärr måste vi meddela att de kvarvarande resorna till Tre toppar och Riksgränsen ställs in. Vi har under de senaste veckorna följt utvecklingen av COVID-19:s spridning mycket noggrant. MittLivsStiL och den alpina sektionen tog tidigt ett beslut om en målsättning att, i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer samt riktlinjer för riskreducerande åtgärder, försöka genomföra resorna. Därefter har information tillkommit i hög takt och vi har ständigt ställts inför nya frågeställningar, däribland uppdaterade rekommendationer, etik och moral, svensk lagstiftning, sjukvårdssituationen kring fjällkedjan etc.

 

En grundförutsättning för beslutstagande just nu är att fastställa att beslut som tas är rimliga även vid varje resas avgång. Med detta i åtanke har vi under helgen återbesökt diskussionen kring vår initiala målsättning. Vår slutsats är att vi trots riskreducerande åtgärder inte kommer kunna säkerställa att våra resor är fria från COVID-19. Vid smittspridning under resa finns heller inte förutsättningarna för att hantera situationen på ett ansvarsfullt sätt. Notera att skidåkningen i sig inte ses som en problemfaktor. Problematiken ligger i att vi de facto samlar ca 50 personer under Tre toppar respektive ca 100 personer under Riksgränsen. Trygghet måste gå först. Vi upplever oss inte kunna omse det för varken resenärer eller ledare i nuläget. Därmed har vi nått konklusionen att ställa in.

 

Beslutet får en stor påverkan på både sektionen och MittLivsStiL ekonomiskt. För att täcka avgifter kopplade till bokningarna och säkra sektionens kvarlevande kommer vi i enlighet med bokningsreglerna att från och med detta ej ha möjlighet till återbetalning av resornas anmälningsavgift om 500 SEK. Övrig resekostnad återbetalas. Vi kommer ta kontakt med de resenärer som betalat för mer information kring återbetalningen.

 

Vi är mycket ledsna över situationen och har letat lösningar in i det sista. Kom ihåg att skidåkning på alla sätt fortfarande är tillåtet. Vi kan bara inte genomföra den på detta sättet just nu.

 

Åk skidor och ta hand om varandra – så ses vi en annan gång!

 

 

Dela på Facebook