Bokningsregler

BOKNING

 • För att boka en resa ska du ha en inloggning på StiLs hemsida vid bokningen. Registreringen på StiLs hemsida är helt gratis. Är du medlem på StiL har du redan en inloggning.
 • På StiL Alpinas resor gäller 18 års åldersgräns eller målsmans underskrift.
 • Resorna hittas under Sektioner --> Alpina --> Meny --> Resor 20/21.
 • När du klickat på ”boka resa” hålls din plats i 30 minuter fram tills att du betalat resan. Skulle du inte betala inom dessa 30 minuter kommer du att tappa din plats.
 • Vid bokning kan upp till tre platser bokas av samma person. Korrekt namn skall uppges till resenärerna. Namnen går inte att ändra efteråt till en annan resenär. Om namnen på de resande inte är korrekta vid avresa förbehåller sig StiL Alpina rätten att ta bort bokningen utan att anmälningsavgiften återbetalas. Den som bokar är ekonomiskt skyldig att betala för de personer hen bokat till.

 

BETALNING 

 • En anmälningsavgift på 500 SEK tas ut per person och resa vid bokningstillfället.
 • Betalning av anmälningsavgifter sker i samband med online-bokningen på StiLs hemsida. Slutbetalningen av resan sker på webben eller i StiLs reception. Betallänken kommer till den mail du uppgav vid bokningen.
 • Vid bokning av resorna till Dundret och Åre betalas hela beloppet vid bokning.
 • Senast en månad innan resans avgångsdatum skall hela resebeloppet vara betalt. Vid sen betalning tillkommer en förseningsavgift på 300 SEK. Dagen efter sista betalningsdag skickas en betalningpåminnelse ut till de som inte betalat. Då har resenären 72 timmar på sig att betala.
 • Vid utebliven betalning:
  - Faktureras resan
  - Din plats försvinner
  - Om platsen blir ersatt återfås resekostnaden (inte anmälningsavgiften).

 

AVBOKNING

 • Avbokas resan till och med sista betalningsdatum återfås hela det betalda beloppet (alltså även anmälningsavgiften) OM en reserv från StiL Alpinas reservlista kan tillsättas. Kan ingen reserv tillsättas tillfaller anmälningsavgiften StiL Alpina.
 • Avbokas resan efter sista betalningsdatum återfås endast resekostnaden (ej anmälningsavgiften) OM en reserv från StiL Alpinas reservlista kan tillsättas. Kan inte en reserv tillsättas återfår resenären inga pengar.
 • Vid sjukdom återfås inga pengar detta pga vi är en ideell förening och går därför inte med vinst utan tar bara ut vad varje resa genererar. För att få tillbaka resekostnaden kontakta ditt försäkringsbolag. Paketreselagen (2018:1217) 1.kap §1, st.2.
 • Resor får ej överlåtas eller säljas mellan resenärer, alla avbokningar måste gå igenom StiL Alpina.
 • För att avboka din plats skickar du ett mail till alpina@mittlivsstil.se. Mailet ska innehålla resans namn samt ditt egna namn.

 

RESERVLISTA

Är någon av våra resor fullbokad har du fortfarande chansen att få en plats genom att skriva upp dig på vår reservlista.

För att skriva upp dig på vår reservlista ska du skicka ett mail oss och fylla i mailet enligt mallen nedan. Fylls inte mailet i enligt mallen hamnar du längst ner på reservlistan. Du kan skriva upp två personer utöver dig själv på reservlistan.

Skriv enligt mallen. Det som står inom parentes i ämnesraden och i mailadressen ska du själv fylla i. I själva meddelandet ska sedan framgå vilken resas reservlista du vill stå på, ditt namn, mobilnummer och mailadress. Samma uppgifter ska fyllas i för alla du skriver upp på listan (högst två personer utöver dig).

Vill du skriva upp dig på flera resors reservlista måste du skicka ett mail för varje resa.

Vid erbjudande av reservplats: Genom att tacka JA till den reservplats du blivit erbjuden blir du betalningsskyldig för den plats du ersatt. Du ha då 1 vecka på dig att betala fram tills det är en vecka kvar innan avgång då ska du ha betalat senast dagen innan resan avgår. 

Mail: alpina@mittlivsstil.se

 

ÖVRIGT

 • Försäkring ingår inte i resan utan måste ombesörjas av resenär på egen hand.
 • Vid oförutsedda händelser, exempelvis snöbrist eller för lågt deltagarantal, förbehåller sig StiL Alpina rätten att byta till likvärdigt resmål eller ställa in resan.
 • Vid inställd resa återbetalar StiL Alpina resans belopp till resenären, dock ej anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften är 500 SEK för samtliga resor.
 • Detaljerad information angående resorna skickas ut via e-post senast två veckor innan resan. Du ansvarar själv att du får ta del av dessa. Har du bokat till fler än dig själv ansvarar du för att även dessa personer får ta del av informationen.
 • All utrustning som tas med på resorna skall ligga i en väska eller emballeras. StiL Alpina har rätt att avvisa utrustning som inte uppfyller dessa krav eller packa om utrustningen i fodral/plastsäckar gentemot en straffavgift. 
 • Eventuella skador på stugor/lägenheter och/eller dålig städning förbehåller StiL Alpina sig rätten att debitera resenärerna. För resan utsedd stugansvarig är ekonomiskt ansvarig att samla in pengar från de boende i stugan/lägenheten.
 • StiL Alpina garanterar inte att alla liftar och nedfarter på det aktuella resmålet är öppna.
Dela på Facebook