Till nyhetsarkivet
2021-08-19

Årsmöte Studentidrotten Luleå: 14/9 kl 18.00


VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGENS ÅRSMÖTE DEN 14 SEPTEMBER kl 18.00 i hörsal C305. De förslag som framkommit och ska hanteras vid årsmötet återfinns i receptionen, en vecka innan mötet, för den som önskar ta del av dessa. Röstberättigad vid mötet är person som haft aktivt medlemskap i föreningen under perioden 1/7 2020 - 30/6 2021.

Sammanställd verksamhetsberättelse, inkl sektionernas verksamhet finns nedladdningsbar >>>HÄR<<<

Ärenden vid årsmötet

Information om punkt nr 12, förslag till ändring av stadgar, klicka på LÄNK

 • 1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 • 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • 3 Val av protokollsjusterare och rösträknare
 • 4 Mötets utlysande                     
 • 5 Fastställande av föredragningslista                 
 • 6a Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020/2021                 
 • 6b Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2020/2021                                                
 • 7 Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2020/2021
 • 8 Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser, verksamhetsåret 2020/2021
 • 9 Fastställande av medlemsavgifter
 • 10 Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsår 2020/2021
 • 11 Behandling av förslag och inkomna motioner
 • 12 Förslag till ändring av stadgar
 • 13a Val av ordförande
 • 13b Val av ledamöter
 • 13c Val av revisorer
 • 13d Val av valberedning
 • 13e Rådsordföranden
 • 14 Bildande/ nedläggning av sektioner
 • 15 Övriga frågor
 • 16 Avslutning       

Dela på Facebook